Okładka 01/2012 Numer 1(148)/2012

Spis treści:

Anakonda na służbie • Nowy rok, nowy sprzęt • Zejdą z ulicy • Honorowi dawcy krwi uhonorowani • Wróżka prawdę ci powie? • Na Ołbinie lepsze warunki • Odnowione komendy powiatowe • Pomagajmy bezdomnym! • Przymus bezpośredni • Większe prawa dla rodzica • Bezpieczne ferie • Napad, pościg, strzelanina • Monitoring w MPK • Dziecko w sieci - anioł czy diabeł? • Bezpłatne badania prostaty • Co drugi Polak ma nadwagę • Niewesołe jest życie staruszka • Przetrwać zimę • "Nawet z narażeniem życia"... • Przed zimowym urlopem w tropikach • Od ogrzewania do pożaru • Ośmioletni włamywacze • Remonty kamienic • TIR-y krócej w mieście • Tramwajowy priorytet • Wielki stadion, mała kładka • Nowe w receptach • Jaworski Policjant mistrzem świata • Kontrola terapii • Powstają stacje prostownikowe • Każdy na bruk • Literacko w SKPP • Więcej wiary i nadziei życzę • Bezpieczny przejazd • Z żarówkami do Czech • Łagodzimy skutki zimy • Grudniowe kontrole • Jazda ekologiczna • Pogranicznicy jak policja • Bezpieczniej z niebezpiecznymi towarami • Sposób na złodzieja? • Miasteczko drogowe • Oficerowie prasowi informują

Anakonda na służbie

- 30 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie przez marszałka województwa dolnośląskiego Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu specjalistycznego zestawu mobilnego, w skład którego wchodzi poduszkowiec marki HT-P 400 Anakonda, samochód terenowy marki Nissan Pathfinder oraz przyczepa z platformą do szybkiego rozładunku. W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa oraz komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinspektor Zbigniew Maciejewski - powiedział Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu Specjalistyczny sprzęt zakupiony został ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji projektu "Wspieranie bezpieczeństwa i reagowanie na zagrożenia na terenie Dolnego Śląska". Wartość zestawu, obejmującego poduszkowiec, samochód terenowy oraz przyczepę z platformą do szybkiego rozładunku, to około 385 tys. zł. Poduszkowiec ma szeroki zakres zastosowania, może poruszać się po lądzie, wodzie i lodzie w każdych warunkach pogodowych i temperaturach.
Zestaw mobilny wykorzystywany będzie przez policję dolnośląską głównie do realizacji zadań patrolowych i ratowniczych, ale także do asekuracji płetwonurków pracujących pod wodą i pod lodem, na obszarze rzek czy jezior o dużym pokryciu roślinnością i mułem. Posłuży też m.in. do prowadzenia akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi, monitorowania zagrożeń, obserwacji akwenów, monitorowania oraz rejestrowania zdarzeń, osób i miejsc w aspekcie zapewnienia porządku publicznego, a także do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, zabezpieczania porządku na akwenach, poszukiwania osób zaginionych, jak również do wsparcia działań innych służb, np. Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

RwR

Spis treści

Przymus bezpośredni

Zmienią się przepisy w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego. Trwa konsultacja projektu rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej.
Przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w domu pomocy, może być stosowany wyłącznie przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników medycznych lub w ich obecności. Szkolenie pracowników w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego organizuje kierownik szpitala, domu pomocy społecznej lub zakładu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego).
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. Ze względu na zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego w projekcie rozporządzenia w porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 23 sierpnia 1995 roku w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego zostały wyodrębnione przepisy odnoszące się do ogólnych zasad stosowania przymusu bezpośredniego oraz sposobu jego dokumentacji, trybu i formy przekazywania zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, stosowania unieruchomienia i izolacji oraz oceny zasadności zastosowanego przymusu bezpośredniego.
Istotne z punktu widzenia ochrony praw i godności pacjenta jest rozwiązanie zaproponowane w §4 projektu rozporządzenia, zgodnie z którym informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego umieszcza się w indywidualnej, jak i zbiorczej dokumentacji medycznej. Kolejne przepisy projektu precyzują, jakie informacje powinny być zawarte w poszczególnych dokumentach.
Rozporządzenie stanowi odpowiedź na zalecenia przygotowane przez delegację Europejskiego Komitetu ds. Przeciwdziałania Torturom lub Poniżającemu Traktowaniu (CPT). Projekt rozporządzenia jest również realizacją jednego z głównych celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętego 28 grudnia 2010 roku przez Radę Ministrów. Chodzi o ochronę praw osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Projekt rozporządzenia obejmuje zakresem regulacji organy administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, podmioty lecznicze, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne.
Zgodnie z projektem rozporządzenia samorządy będące organami założycielskimi szpitali psychiatrycznych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej będą musiały pokryć koszty instalacji monitoringu w izolatkach. Szacunkowy koszt zakupu i instalacji jednego urządzenia tego typu wynosi, według MZ, około 4 tys. zł.
W Polsce funkcjonuje około 644 oddziałów psychiatrycznych oraz 148 domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Całkowite koszty instalacji monitoringu w izolatkach, które poniosą samorządy, resort szacuje na 3,168 mln. zł.

(RoS)

Spis treści

Literacko w SKPP

Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej 16 grudnia ubiegłego roku gościło w klubie "Śnieżka" przy pl. Muzealnym we Wrocławiu byłą senator Marię Berny. Była to jednocześnie promocja jej książki "Wieża radości".
- Jestem wdzięczna, że SKPP zaprosiło mnie na spotkanie i zainteresowało się moją książką - powiedziała autorka. - Jestem już 80-letnią kobietą i mogę sobie pozwolić na nostalgiczne wyprawy w przeszłość. "Wieża radości" traktuje o życiu w PRL-u. Nie ukrywam, że chciałabym napisać jeszcze dwie książki i poruszyć m.in. temat pracy w parlamencie. W swojej książce chciałam podejść do przeszłości w nieco inny sposób, z pewnością bardziej osobisty. Przecież nie wszystko w tym okresie było złe. Nasze państwo funkcjonowało. O PRL-u mówię radośnie, gdyż moje wojenne i okupacyjne wspomnienia są bardzo nieprzyjemne. Nie wszyscy muszą się zgadzać z moimi opiniami na temat tamtego okresu, ale wszystko, co napisałam, jest prawdą. Swoimi spostrzeżeniami chciałam się podzielić z innymi. Podczas prezentacji książki autorka czytała fragmenty opisujące życie towarzyskie tamtego czasu. Później wywiązała się spontaniczna dyskusja.
- Na pewno spróbujemy zainteresować wszystkich swoich znajomych "Wieżą radości". Członkowie naszego stowarzyszenia przeżywali młodość w okresie PRL-u. Również wtedy stawialiśmy pierwsze kroki w pracy zawodowej. Ten okres, tak jak dla pani Marii Berny, jest częścią naszego życia - podsumował spotkanie inspektor Andrzej Kląskała, prezes zarządu SKPP. - Od tego roku inaugurujemy cykl spotkań "Aktywni inaczej", promujących pozasłużbową aktywność i pasje czynnej i byłej kadry policji - dodał - 27 stycznia 2012 roku o godz. 16.00 w klubie "Śnieżka" przy pl. Muzealnym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie z inspektorem Marcinem Brzezińskim, byłym szefem dolnośląskich struktur do walki z przestępczością zorganizowaną i Centralnego Biura Śledczego, na temat jego publikacji w miesięczniku "Odkrywca" o poszukiwaniach "skarbów" w Twierdzy Kłodzkiej. Autor uczestniczył w tych poszukiwaniach od 1978 roku, a na marginesie swej aktywności zawodowej zajmował się problematyką grabieży dóbr kultury w czasie II wojny światowej. Był także autorem czternastu artykułów z cyklu "Poszukiwacze skarbów czy sensacji?" opublikowanych przez "Wieczór Wrocławia" w 1993 roku.

RwR

Spis treści