Okładka 06/2013 Numer 6(165)/2013

Spis treści:

Strzeż się niewoli! • Urlopowa loteria • Przygotowania do kolonii • Przywrócić etos służby • Telefon Bezpieczeństwa w trzech językach • Napad na bank, strzały do zakładnika • Sztuka oszustwa • Paralizatory w policji • Sześciolatki i pornografia • Warunki użycia broni przez policję • Wartość dowodowa Niebieskiej karty • Sprawy w trybie nakazowym • Nie zastrzeżesz, wpadniesz w kłopoty • Komisariat Kolejowy • Policja wodna w akcji • Gwardyjskich wspomnień czar • Informacje z miejskich komisariatów • Informacje Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej • Dlaczego nikt nie stanął w obronie? • Świdnicka załoga wygrywa w Sławie • Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego • Handlowcy na psychotestach? • Haki na fotoradary • Drogie zabezpieczenia przed kradzieżą • Błędy pieszych i rowerzystów na drodze • Oficerowie prasowi informują

Warunki użycia broni przez policję

Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje projekt kompleksowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej wykorzystywanej przez policję. Nowe przepisy, które powinny wejść w życie 5 czerwca 2013 roku, zakładają też zmianę funkcjonującej do tej pory Ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku. W przepisach ujęte będą również m.in. szczegółowo różne przypadki użycia i wykorzystania broni, przyjmujące zasadę maksymalnego ograniczenia dla funkcjonariuszy zakresu tych uprawnień.
Przed użyciem broni obowiązywać będzie odpowiednia procedura. Policjant najpierw krzyknie: "Policja!", a następnie wezwie osobę do zachowania zgodnego z prawem. W razie niesubordynacji uprzedzi stanowczym: "Stój, bo strzelam!", a gdy zostanie to zlekceważone, odda strzał ostrzegawczy w bezpiecznym kierunku. Od wszystkich tych czynności proceduralnych będzie mógł jednak odstąpić, gdy jemu albo osobie znajdującej się w pobliżu grozić będzie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia. Według nowych przepisów możliwe też będzie wykorzystanie broni palnej w celu pokonania przeszkody, a także przeciwko agresywnym, niebezpiecznym dla samego policjanta i innych osób zwierzętom. Dozwolone będzie również oddanie strzału w kierunku pojazdu spełniającego przesłanki do zatrzymania go.
Zmiany w przepisach dotyczyć będą także zwartych pododdziałów policji, które broni palnej będą mogły użyć tylko w czasie stanu wyjątkowego. Zakłada się bowiem, że obecnie w sytuacjach kryzysowych dysponują one wystarczającym arsenałem środków przymusu bezpośredniego.
Broni palnej nie będzie można natomiast użyć wobec kobiet w widocznej ciąży, wobec osób z widoczną ograniczoną sprawnością ruchową oraz dzieci, których wygląd wskazuje na wiek do 13. lat. Wyjątkiem mogą być tylko sytuacje, gdy będzie musiał być odparty bezpośredni, bezprawny zamach na życie lub zdrowie funkcjonariusza lub innej osoby.
Proponowane rozwiązania dotyczą więc przypadków określonych wyłącznie nowymi przepisami, wychodząc równocześnie naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy policji.

Sara Stanisz-Skrzypulec

Spis treści

Informacje Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

23 maja 2013 roku w Domu Klubowym KWP we Wrocławiu w ramach stowarzyszeniowego cyklu "Aktywni inaczej" odbyło się spotkanie prezentujące windsurfing. Młodszy inspektor Andrzej Sójka opowiadał - jak to nazwał - o "wietrznej chorobie", na którą zapadł kilkanaście lat temu. Słuchacze usłyszeli więc (a podziwiali także piękne filmy ilustrujące te opowieści) o przypadkowym początkowo udziale w kursie surfowania i o trudnych początkach - w łapaniu równowagi i podnoszeniu żagla, a na koniec o niepowtarzalnym odczuciu "wiatru we włosach". Wpierw był Mietków, Niesłysz, Hel, potem cieplejsze morza: Śródziemne, Adriatyk, Czerwone, poznawanie i podziwianie Chorwacji, Turcji, Egiptu, Rodos.
O swoich żeglarskich pasjach opowiadali także podinspektor Tomasz Jędrzejowski i podinspektor Janusz Lech. Prezentowali zdjęcia z malowniczych jezior mazurskich i ciepłego Adriatyku, akcentowali to, co się pięknie zawiązuje na łajbach - męskie żeglarskie przyjaźnie.
Natomiast 8 czerwca 2013 roku na strzelnicy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Jelczu Laskowicach przy ul. Sportowej odbędzie się rodzinny piknik strzelecki SKPP. W programie przewidziano zawody w strzelaniu z broni sportowej dla członków stowarzyszenia, a także dla chętnych członków ich rodzin, zapoznanie się z historią, tradycjami i obiektami Bractwa Kurkowego oraz pokaz strzelania z czarnoprochowej broni historycznej. Oczywiście nie obejdzie się bez biesiadowania przy grillu. Szczegółowe informacje organizacyjne zainteresowani znajdują się na stronie internetowej www.komendancipolicji.pl.
20 czerwca 2013 roku o godz. 16.30 w Domu Klubowym KWP we Wrocławiu odbędzie się, zapowiadane już wcześniej spotkanie z cyklu "Aktywni inaczej" pt. "Pszczoły - moja pasja" jako przygotowanie do planowanego na wrzesień integracyjno-edukacyjnego wyjazdu terenowego. Pszczelarze, inspektor Arkadiusz Rawski i młodszy inspektor Tadeusz Kydryński, opowiedzą, jak się zaczęło ich zainteresowanie pszczelarstwem, o pszczołach, ich hodowli i pszczelej inteligencji, o miodach i wszystkich pszczelich produktach, o ulach, pasiekach i sprzętach, czyli o wszystkim, co wiąże się z miodem. Będą też miodowe atrakcje!

Spis treści

Handlowcy na psychotestach?

Ustawowo przewidziano, że tzw. kierowca zawodowy musi regularnie przechodzić badania psychotechniczne. Jednak ta lista nie jest zamknięta, ostatnio sporo się dyskutuje, czy np. przedstawiciel handlowy (powiedzmy medyczny), który codziennie przemierza autem kilkaset kilometrów również nie powinien być poddany takim wymaganiom.
Badaniu psychologicznemu, które ma ocenić brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, podlega kandydat na instruktora lub egzaminatora oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem (motorniczy). Na takie testy przez policję jest wysłany kierowca, któremu zatrzymano prawo jazdy, jeżeli np. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, oraz ten, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych. U psychologa obowiązkowo znajdzie się kierujący, będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, albo też kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.
Testy psychologiczne musi przejść osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia kierowców na potrzeby wojska, oraz osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
Instruktor, egzaminator oraz kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologiczny co 5 lat do ukończenia 65. roku życia, a później - corocznie. We wszystkich wymienionych przypadkach na badanie kierują: policja, dowódcy wojskowi i lekarze medycyny pracy.
Natomiast pracodawca przedstawiciela handlowego powinien podjąć decyzję, czy skierować pracownika na dodatkowe badania psychotechniczne lub tylko na wstępne badanie lekarskie. Zwykle czyni to drugie, powołując się na taką interpretację przepisów, że dojazd autem służbowym na spotkanie zawodowe nie jest formą pracy, lecz prywatnym przewozem. Pracodawca powinien w tym zakresie kierować się wymaganiami przepisów, ale może kierować się też już dawno sformułowanymi wytycznymi z Ministerstwa Infrastruktury. Lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie profilaktyczne, po uzyskaniu informacji, że dany pracownik będzie użytkował samochód służbowy oraz po uwzględnieniu wytycznych Instytutu Medycyny Pracy, powinien skierować pracownika na badania psychotechniczne, składające się z badań psychologicznych oraz testów psychotechnicznych. Za skierowaniem pracownika na dodatkowe badania psychotechniczne przemawia zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracownika oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków, co znacznie może wpłynąć na wysokość świadczeń odszkodowawczych w razie wypadków dla pracownika.
Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne w tym zakresie może być mobilizowany do skierowania pracowników na badania psychologiczne, co sugerują też wytyczne Instytutu Medycyny Pracy. Pracodawca ma więc trudny wybór w tym zakresie, zawsze jednak powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i wiedzieć, że dodatkowe badania lekarskie, pomimo dodatkowych kosztów, na przestrzeni lat powinny przynieść więcej korzyści niż strat.

(RS)

Spis treści