Dylematy Policyjne to kolorowy miesięcznik wydawany przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, ukazujący się na Dolnym Śląsku. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, pracą policji i jej relacjami ze społeczeństwem, prezentuje działania policji ważne zarówno dla społeczeństwa, jak i samych funkcjonariuszy. Dylematy Policyjne wiele miejsca poświęcają zagadnieniom związanym z ruchem drogowym i bezpieczeństwem na drodze, a także techniką w ruchu drogowym. Na łamach miesięcznika znajdują miejsce także tematy społeczne, bezpośrednio dotyczące mieszkańców regionu.

Dylematy Policyjne ukazują się od 1999 roku. Na początku wydawane były w formacie A4, jako Dylematy Drogowe, zajmujące się głownie problematyką ruchu drogowego. Tworzone były we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu. Następnie, w wyniku poszerzania tematyki, miesięcznik zmienił nazwę na Dylematy Policyjne i od 2006 roku ukazuje się w formacie gazetowym (A3).

Dylematy Policyjne podzielone są na działy:

- Nasze sprawy - W tym dziale ukazują się artykuły społeczne, a także dotyczące samych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych policji.

- Żyj bezpiecznie - Dział traktujący o problemach bezpieczeństwa mieszkańców, działaniach zapobiegawczych (prewencji), edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

- Wrocław - Jest to dział zajmujący się problemami związanymi z funkcjonowaniem miasta i jego mieszkańców.

- Problemy i ludzie - To dział, w którym ukazują się głównie materiały problemowe oraz społeczne, a także felietony.

- Za kierownicą - Tutaj zamieszczane są artykuły z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, techniki motoryzacyjnej, techniki poruszania się po drogach, a także organizacji ruchu drogowego.

- Oficerowie prasowi informują - Dział ten to specjalne miejsce dla najciekawszych doniesień z regionu, przekazywanych do redakcji przez oficerów prasowych Komend Powiatowych z Dolnego Śląska.